OUR FUTURE


ENTRY ABOUT LINKS STUFFS FACEBOOK TWITTER ASK.FM NEWER +FOLLOW


PENGIKTIRAFAN

Tan Sri Azman pernah dan sedang memegang banyak jawatan lain antaranya adalah Ahli Lembaga Pengarah Sistem Penerbangan Malaysia Berhad(MAS),Pengerusi Persatuan Bank Saudagar di Malaysia,Pengerusi Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia Berhad(MIMOS) dan Pengerusi Perbadanan Produktiviti Nasional dan banyak lagi

Sejak tahum 1994 Perbadanan Produk Nasional menerbitkan laporan tahunan produktiviti yang menganalisis prestasi produktiviti di peringkat kebangsaan dan subsektor. Laporan tahunan itu dapat diakses melalui pangkalan data Rangkain Tanda Aras Dalam Talian(BOND), iaitu pangkalan data amalan terbaik dan petunjuk prestasi cemerlang Melalui Perbadanan Produktiviti Nasional juga , Tan Sri Azman banyak menyumbang kepada pergerakkan produktiviti di rantau Asia dan Pasifik .


SUMBANGAN
Sebagai pengurusi perbadanan Produktiviti Nasional Tan Sri Azman memainkan peranan penting dalam menggalakkan produktiviti di Malaysia dan menjadikannya sebagai salah satu komponen yang relevan dan penting dalam proses pembangunan negara.

kejayaan membangunkan produktiviti ini dicapai melalui keyakinannya bahawa produktiviti perlu di rangka sehingga dapat diuruskan dan diukur.Dibawah kepimpinan beliau Perbadanan Produktiviti Nasional berjaya membangunkan mentodologi pengukuran produktiviti di peringkat kebangsaan dan subsektor.

ANUGERAH
Tan Sri Azman pernah menerima banyak anugerah. Antaranya ialah anugerah Doktor Kehormat oleh Universiti Utara Malaysia pada tahun 1990. Pada tahun 1985 Tan Sri Azman dinamakan sebagai Pengurus Bank Terbaik Asia oleh majalah Asian Finance.

Pada tahun 1993 ,beliau dinamakan sebagai usahawan ASEAN Tahun 1993 oleh Forum Perniagaan ASEAN.


0 comment[s] | fly up